การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตแสดง

ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อวันถึง 100,000ปริมาณการขายประจำปีของเราถึง 80,000,000 กระป๋องในปัจจุบัน

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากแหล่งที่มา

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

พร้อมส่ง

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2

เกี่ยวกับ2